Janus G3 NGS Express

JANUS G3 NGS ExpressTM工(gōng)作站:适合台式測序儀的文庫制備。NGS Express可進行多達24個文庫的制備,并支持Life Technologies的Ion Torrent PGMTM測序儀以及來自Illumina的MiSeq測序儀的應用。

  • 型号: Janus G3 NGS Express

JANUS G3 NGS ExpressTM工(gōng)作站:

适合台式測序儀的文庫制備。

NGS Express可進行多達24個文庫的制備,并支持Life Technologies的Ion Torrent PGMTM測序儀以及來自Illumina的MiSeq測序儀的應用。

圖片關鍵詞